Transpalet Muayenesi

Paylaş

Transpalet Nedir ?

 

Yüklerin kaldırılması ve taşınması amacıyla kullanılan yerden en fazla 300 mm yüksekliğe çıkaran el ile tahrik edilen veya motorlu yaya kumandalı makinelerdir.

 

Transpalet Periyodik Kontrolünde Kullanılan Standartlar Nelerdir?

 

Makine Emniyet Yönetmeliği

TS ISO 3691-1 "Motorlu endüstriyel araçlar- emniyet kuralları"

TS ISO 5057  "Endütriyel araçlar- Kullanımda olan forklift çatal kollarının muaynesi ve tamiri"

TS EN 1757-2  "Endüstriyel araçlarda güvenlik - yaya tarafından kumanda edilen araçlar -Bölüm-2"

TS EN ISO 3691-5 "Endüstriyel araçlar- Güvenlik kuralları bölüm:5 Yaya tarafından kumanda edilen araçlar"

FEM 4.004  "Industrial Trucks mevzuatları ve standartlarının ilgili maddeleri"

 

Transpaletlerin Periyodik Kontrol Süreleri Nedir ?
 

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.


Bu sebepten platformların kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”


Transpaletlerin periyodik kontrolleri hangi yönetmeliğe göre yapılır.

 

“Platformların periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Platformlarda bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

 

Aşağıda belirtilen tüm transpalet tipleri için bu zorunluluklar geçerlidir.

 

Hidrolik transpalet

Akülü transpalet
Manuel transpalet

Makaslı transpalet

 

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp