Araç Lifti Muayenesi

Paylaş

Araç lifti Nedir ?

 

Araç liftleri, yük taşıma tertibatının istem dışı hareketini önleyen ve yük taşıma tertibatının başlangıç konumundan ilk 500 mm'lik düşey hareketinden daha yukarıda çalışan otomatik bir tertibat ile teçhiz edilmelidir. Kanallar üzerinde kullanmak için veya tekerleksiz sistemler için tasarlanmış taşıt liftleri araç liftleri, bu özelliği yük taşıma tertibatının bütün hareketi boyunca sağlamalıdır.
Not1: Kendinden frenlemeli vidalar bu özelliği sağlarlar.
Not2: Hidrolik tahrikli liftler için, yağ besleme ve geri dönüş hatlarındaki pilot kumandalı geri dönüşsüz valfler bu özelliği sağlar.

 

Araç Lifti Periyodik Kontrolünde Kullanılan Standartlar Nelerdir?

 

TS EN 1493 "Taşıt kaldırma donanımları"

TS EN ISO 13850  "Makinelerde güvenlik - Acil durumlarda durdurma techizatı - Tasarım prensipleri"

TS ISO 4309  "Vinçler - Tel halatlar - Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları"

TS EN 13411 "Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar"

TS EN 818-1  "Kısa baklalı zincir - kaldırma amaçları için"

TS EN 60204-32 "Makinalarda güvenlik - makinalardaki elektriksel cihazlar - Yük kaldırma makinaları için kurallar

TS EN 12385 "Çelik halatlar - Güvenlik mevzuatları ve standardlarının ilgili maddeleri

 

Araç Lifti Periyodik Kontrol Süreleri Nedir ?
 

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.


Bu sebepten platformların kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”


Araç liftlerinin periyodik kontrolleri hangi yönetmeliğe göre yapılır.

 

“Platformların periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Platformlarda bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

 

Aşağıda belirtilen tüm lift tipleri için bu zorunluluklar geçerlidir.

 

Araç lifti
Araç servis lifti
Oto bakım lifti
Araç kaldırma lifti
Manlift

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp