Paratoner Ölçümü

Paylaş

Paratoner Ölçüm Kontrolü Nedir?

 

Yıldırımdan korunma sisteminin etkinliğinin kontrol edilmesi, güvenilir olarak çalışmaya hazır halde tutulması ve tam olarak ilgili mevzuata uygunluğunun sağlanması için belli periyotlarla yetkili elektrik mühendisleri tarafından ölçümlerinin yapılması ve muayene edilmesi gerekmektedir.  Teknik dokümanların kontrolü, göz ile muayene, topraklama sisteminin ölçümü ve raporlama, denetimin temel öğelerini oluşturmaktadır.

 

 

Yıldırımdan korunma sistemi ölçüm ve incelemeleri kapsamında aşağıdaki ölçüm ve kontroller yapılmaktadır:
 

Koruma Borusu ve Bileşenlerinin İncelenmesi
İndirme İletkenleri ve Bileşenlerinin İncelenmesi
Muayene Klemensi ve Bileşenlerinin İncelenmesi
Çatı Üstü Sistemi ve Bileşenlerinin İncelenmesi
Topraklama Tesisi Direnci Ölçümü

 

Paratoner (Yıldırımdan Korunma Sistemi) Ölçüm ve Muayenesi İle İlgili Mevzuat

 

21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 3. maddesi, yeni kurulacak veya kurulu tesislerde muayene ve topraklama direnç ölçümlerinin her yıl periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

Yıldırımdan korunma sisteminin muayeneleri arasındaki en uzun süre, TS EN 62305 – 3:2007 (Yıldırımdan korunma – Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike) standardı Ek E bölümü Çizelge E.2’ye göre muayene süresi azami 1 yıl olmalıdır.

 

 

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp