Hidrofor Muayenesi

Paylaş

Hidrofor Nedir ?


Hidrofor şebeke suyu basıncının yeterli olmadığı durumlarda devreye girerek suyun basıncını arttıran pompa sistemidir.

 

 


Hidrofor Periyodik Kontrol Süreleri Nedir ?
 

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

 

Bu sebepten hidrofor kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

 

Hidrofor Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir ?

 

"Hidrofor periyodik kontrollerinin yapılmasına dair mevzuat gereği İş kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik " İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliği"dir. Yönetmeliğin Ek III bölümünün 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1 alt benti "Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir." hükmüne yer verilmiştir. Kompresör de bir basınçlı kap olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir."

 

 


 

Hidrofor Periyodik Kontrolünde Kullanılan Standartlar Nelerdir?

 

* TS 10576 
* TS 11490
* TS 1911

* TS EN 13831

* TS EN ISO 9905

* TS EN ISO 9908

* TS EN 764-7

* TS EN 837-2

* TS EN ISO 4126-1

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp