Kazan Muayenesi

Paylaş

Kazan Nedir ?

 

Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su, yağ, hava vs.) diğer tarafında ısı veren yakıtın yakılması ile oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar buluna kapalı kaba denir.

 

Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır.

Kazan yapımında kullanılan malzemenin cinsine göre;

     * Dökme dilimli kazanlar

     * Çelik kazanlar
 

Kullanılan yakıtın cinsine göre;
     * Gaz yakıtlı kazanlar ( Doğal gaz )

     * Sıvı yakıtlı kazanlar ( Motorin, Fuel-oil ) 
     * Katı yakıtlı kazanlar ( Taş kömürü, Odun vb.)
 

Isıtıcı akışkan cinsine göre;
     * Sıcak sulu kazanlar

     * Kaynar sulu kazanlar
     * Buharlı kazanlar
 

Kazanın yapısal tasarımı açısından;

     * Alev borulu kazanlar

     * Alev duman borulu kazanlar
     * Duman borulu kazanlar
     * Su borulu kazanlar
 


Kazan Periyodik Kontrol Süreleri Nedir ?
 

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.


Bu sebepten kazan kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

 


 

Kazan Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir ?

 

"Kazanların periyodik kontrollerinin yapılmasına dair mevzuat gereği İş kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik " İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliği"dir. Yönetmeliğin Ek III bölümünün 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1 alt benti "Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir." hükmüne yer verilmiştir. Kazanlar da bir basınçlı kap olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir."

 

Kazan Periyodik Kontrolünde Kullanılan Standartlar Nelerdir?

 

Sıcak Su Kazanları

    * TS EN 303 
    * TS EN 430
    * TS EN 1439+A1
    * TS EN 12828+A1
    * TS EN 837-2


Buhar Kazanları
    * TS EN 2025
    * TS EN 12953
    * TS EN 12952
 

Kaynar Su Kazanları
    * TS EN 12952
    * TS EN 12953
 

Aşağıda belirtilen tüm kazan tipleri için bu zorunluluklar geçerlidir.

* Katı yakıtlı kazan
* Sıvı yakıtlı kazan
* Gaz yakıtlı kazan
* Kızgın su kazanı
* Sıcak su kazanı
* Kızgın yağ kazanı
* Buhar kazanı
* Kalorifer kazanı
* Kaynar su kazanı

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp