Kompresör Muayenesi

Paylaş

Kompresör Nedir ?

 

Atmosfer havasını tıpkı bir yay gibi sıkıştırarak basınçlı hava üreten makinelere “kompresör” adı verilir. Mekanik enerjiyi pnömatik enerjiye dönüştürür. Endüstriyel uygulamalarda kompresörler dönme hareketini bir elektrik motorundan alır. İş makineleri, motorlu araçlar, deniz araçları, seyyar sistemlerde ise benzinli ya da dizel motordan hareket alır.

 

Motordan alınan hareket kompresör içinde negatif basınç (vakum) oluşturur. Bir filtre üzerinden emilen hava kompresör içinde küçük bir hacme hapsedilir ve belirli oranlarda sıkıştırılır. Sıkıştırma oranına bağlı olarak basınç yükselir. Kompresörlerin verimli çalışabilmesi için emiş havasının temiz ve serin olmasına özen gösterilmelidir. Emiş havası yağmur ile temas etmemelidir. Emiş filtreleri sık sık temizlenmeli ve zamanında değiştirilmelidir.

 

 

Pistonlu Kompresör

 

Pistonun alt ölü noktaya hareketiyle atmosfer gazını emen, kuru hava filtresinde temizleyen, emme sübaplarından geçiren, pistonun üst ölü noktaya hareketiyle birlikte basma sübapları ile sıkıştıran kompresör tipidir. Pistonlu kompresör kafa bloğu, elektrik motoru kayış-kasnak sistemi yardımı ile tahrik edilir.

 

Vidalı Kompresör

 

Basınçlı hava üretmek için piston yerine birbirine geçmiş rotor çiftinin kullanıldığı ve bu rotor çiftinin dönmesiyle emilen havayı çıkışa doğru taşıyarak sıkıştıran kompresör tipidir.

 


 

Kompresör Periyodik Kontrol Süreleri Nedir ?
 

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.

 

Bu sebepten kompresör kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

 

Kompresör Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir ?

 

"Kompresör periyodik kontrollerinin yapılmasına dair mevzuat gereği İş kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik " İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik  Şartları Yönetmeliği"dir. Yönetmeliğin Ek III bölümünün 2.1. Basınçlı Kap ve Tesisatlar bentinin, 2.1.1 alt benti "Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir." hükmüne yer verilmiştir. Kompresör de bir basınçlı kap olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir."

 

 


 

Kompresör Periyodik Kontrolünde Kullanılan Standartlar Nelerdir?

 

* TS 1203 EN 286-1 
* TS EN 837-2
* TS EN ISO 4126-1

* TS EN 13445-(1-4-5)

* TS EN 1012-1

* TS EN 764-7

* 87/404/AT (Basit basınçlı kaplar yönetmeliği)

* 97/23/AT (Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği)

Biz Kimiz?

Şirketimiz Bursa'da kurulmuş olup tüm TÜRKİYE'de konusunda uzman ve yenilikçi yetkili Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmeti vermektedir.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2023 Metin Soğancı
SiteMap  |  Tasarım : interbim.com

  WhatsApp